Thuyền lớn, buồm căng, gió lộng

Địa tạng Bồ tát bổn thệ lực kinh – Chương 9

Posted in Baby by Peony Hằng Phương on 25 Tháng Mười Hai 2014

Phẩm Thứ Chín

XƯNG DANH HIỆU CHƯ PHẬT

Lúc đó, Ða Tng B Tát Ma Ha Tát bch cùng Ðc Pht rng: “Bch Ðc Thế Tôn! Nay con vì chúng sanh đi sau mà din nói v s li ích, làm cho h trong lúc sanh cùng lúc t đu đưc nhng li ích ln lao. Cúi xin Ðc Thế Tôn lng nghe điu con nói.” 

Trong phần này, đức Địa tạng tự mình muốn nói vì lợi ích của các sinh linh.

Ðc Pht bo B Tát Ða Tng rng: “Nay ông mun khi lòng t bi, cu vt tt c chúng sanh ti kh trong Lc Ðo mà din nói s chng th nghĩ bàn. Bây gi chính đã phi lúc, ông nên nói ngay đi, Ta sp sa vào Niết Bàn ri! Ông hãy sm hoàn tt li nguyn đó, thì Ta cũng không còn phi lo nghĩđến tt c chúng sanh hin ti và v lai na.”

Phật nói kinh này trước khi nhập diệt, ngài dùng 3 tháng trái đất để bay lên cung trời Đao Lợi để nói kinh.

B Tát Ða Tng bch cùng Ðc Pht rng: “Bch Ðc Thế Tôn! Vô lưng a-tăng-k kiếp v thu quá kh, có đc Pht ra đi hiu là Vô Biên Thân Như Lai. Như có ngưi nam ngưi n nào nghe đến danh hiu ca Ðc Pht này mà tm thi sanh lòng cung kính, thì lin đưc vưt thoát ti nng sanh t trong bn mươi kiếp; hung là v đp hình tưng, cúng dưng, tán thán! Ngưi này s đưc vô lưng vô biên phưc báo.” 

“Li vô s kiếp nhiu như cát sông Hng v thu quá kh, có đc Pht ra đi hiu là Bo Tánh Như Lai. Như có ngưi nam ngưi n nào nghe đến danh hiu ca Ðc Pht này và trong khonh khc bng khy móng tay lin phát tâm quy y, ngưi đó s vĩnh vin không còn thi chuyn nơi Ðo Vô Thưng.

Li v thu quá kh, có đc Pht ra đi hiu là Ba Ðu Ma Thng Như Lai. Như có ngưi nam ngưi n nào nghe đến danh hiu ca Ðc Pht này thoáng qua l tai, ngưi đó s đưc mt ngàn ln sanh trong Lc Dc Thiên, hung chi là chí tâm xưng nim!”

“Li không th nói hết, không th nói hết a-tăng-k kiếp v thu quá kh, có đc Pht ra đi hiu là Sư T Hng Như Lai. Như có ngưi nam ngưi n nào nghe đến danh hiu ca Ðc Pht này mà nht nim quy y, ngưi y s đưc gp vô lưng chư đc Pht xoa đnh th ký cho. 

Li v thu quá kh, có đc Pht ra đi hiu là Câu Lưu Tôn Pht. Như có ngưi nam ngưi n nào nghe đến danh hiu ca Ðc Pht này mà chí tâm chiêm l hoc li tán thán, ngưi y nơi pháp hi ca mt ngàn đc Pht trong thi Hin Kiếp s làm v Ði Phm Vương, đưc th thưng ký. 

Li v thu quá kh, có đc Pht ra đi hiu là T Bà Thi Pht. Như có ngưi nam ngưi n nào nghe đến danh hiu ca Ðc Pht này, thì vĩnh vin không đa vào ác đo, thưng đưc sanh vào chn tri, ngưi, hưng s vui thù thng vi diu. 

Li vô lưng vô s kiếp nhiu như cát sông Hng v thu quá kh, có đc Pht ra đi hiu là Bo Thng Như Lai. Như có ngưi nam ngưi n nào nghe đến danh hiu ca Ðc Pht này, thì s không bao gi b đa vào ác đo, mà thưng trên cõi tri, hưng s vui thù thng vi diu. 

Li v thu quá kh, có đc Pht ra đi hiu là Bo Tưng Như Lai. Như có ngưi nam ngưi n nào nghe đến danh hiu ca Ðc Pht này bèn sanh lòng cung kính, thì ngưi y không bao lâu s đc qu A La Hán. 

Li vô lưng vô s kiếp v thu quá kh, có đc Pht ra đi hiu là Ca Sa Tràng Như Lai. Như có ngưi nam ngưi n nào nghe đến danh hiu ca Ðc Pht này, thì s siêu thoát ti sanh t trong mt trăm đi kiếp.”

“Li v thu quá khđc Pht ra đi hiu là Ði Thông Sơn Vương Như Lai. Như có ngưi nam ngưi n nào nghe đến danh hiu ca Ðc Pht này, thì ngưi y s đưc gp chư Pht nhiu như cát sông Hng rng thuyết giáo pháp cho và thành tu Ðo B Ð

Li v thu quá kh có Ðc Tnh Nguyt Pht, Ðc Sơn Vương Pht, Ðc Trí Thng Pht, Ðc Tnh Danh Vương Pht, Ðc Trí Thành Tu Pht, Ðc Vô Thưng Pht, Ðc Diu Thanh Pht, Ðc Mãn Nguyt Pht, Ðc Nguyt Din Pht, và các đc Pht như thế không th nói hết đươc. 

Bch Ðc Thế Tôn! Tt c chúng sanh trong thi hin ti cùng v lai, hoc tri hoc ngưi, hoc nam hoc n, ch nim đưc danh hiu ca mt đc Pht thôi, thì s đưc vô lưng công đc, hung là nim đưc nhiu danh hiu! Nhng chúng sanh đó lúc sanh lúc t đu đưc li ích ln lao, cui cùng không phi đa vào ác đo.

Như có ngưi nào sp mng chung, hàng quyến thuc trong nhà dù ch mt ngưi, vì ngưi bnh đó mà ct cao tiếng nim mt danh hiu Pht, thì ngưi sp chết đó, tr năm ti Vô Gián, còn các nghip báo khác đu đưc tiêu tan. 

Năm ti Vô Gián kia du rt nng n, tri qua c kiếp không đưc ra khi, nhưng nh lúc lâm chung đưc ngưi khác vì mình mà xưng nim danh hiu ca Pht, cho nên nhng ti đó cũng ln ln tiêu sch; hung h chúng sanh t xưng t nim, tt s đưc vô lưng phưc báo, tr dit vô lưng nghip ti.” 

Phần này nói về công đức trong việc ngợi ca, cúng dường dù chỉ là cái tên của các đức Phật. Thật là khó tin khi chỉ cần biết cái tên là có thể cứu vớt được khỏi các nghiệp ác. Ở đây hiểu một phần là do oai lực của các đức phật, phần khác chính là vì mỗi danh hiệu của phật đều đầy đủ trí huệ trong đó. Bản thân mình chỉ cần mỗi ngày nghĩ tới các việc tốt thì cũng có việc tốt tới rồi.

Hết quyển Trung

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: