Thuyền lớn, buồm căng, gió lộng

Địa tạng Bồ tát Bổn thệ lực kinh – Chương 5

Posted in Baby by Peony Hằng Phương on 25 Tháng Mười Hai 2014

Kinh Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Quyển Trung

Phẩm Thứ Năm

DANH HIỆU CỦA ÐỊA NGỤC

Lúc đó, Ph Hin B Tát Ma Ha Tát thưa cùng Ða Tng B Tát rng: “Thưa Nhân Gi! Xin Ngài hãy vì tri, rng, t chúng và tt c chúng sanh hin ti cùng v lai, mà nói rõ danh hiu ca các đa ngc, nơi th báo ca các chúng sanh ti kh thế gii Ta Bà và cõi Diêm Phù Ð, cùng nhng s ác báo, đ cho chúng sanh trong thi Mt Pháp đi sau biết rõ nhng qu báo đó.”

Đại hạnh phổ hiền bồ tát thỉnh giảng về danh hiệu địa ngục, đây cũng là một cổ phật tái sinh, nên không phải ngài không biết, mà vì những người như chúng ta đây biết, nghe, hiểu, để tránh khỏi con đường lầm lỡ mà đọa địa ngục.

Ngài Ða Tng đáp rng: “Thưa Nhân Gi! Nay tôi nương oai thn ca Ðc Pht cùng oai lc ca Ði Sĩ, mà lưc nói danh hiu ca các đa ngc, cùng nhng s v ti báo và ác báo.

“Thưa Nhân Gi! Phương Ðông ca cõi Diêm Phù Ð có dãy núi tên là Thiết Vi. Dãy núi đó ti thm, không có ánh sáng ca mt tri, mt trăng; trong đó có đa ngc ln tên là Cc Vô Gián, li có đa ngc tên là Ði A T, li có đa ngc tên là Bn Sng , li có đa ngc tên là Dao Bay ..”

“Li có đa ngc tên là Tên La , li có đa ngc tên là Núi Ép, li có đa ngc tên là Giáo Đâm, li có đa ngc tên là Xe St, li có đa ngc tên là Giưng St, li có đa ngc tên là Trâu St, li có đa ngc tên là Áo St…”

“Li có đa ngc tên là Ngàn Mũi Nhn, li có đa ngc tên là La St, li có đa ngc tên là Nưc Đng Sôi, li có đa ngc tên là Ôm Tr Đng, li có đa ngc tên là La Chy, li có đa ngc tên là Cày Lưi, li có đa ngc tên là Chém Đu, li có đa ngc tên là Đt Chân, li có đa ngc tên là Móc Mt, li có đa ngc tên là Viên St…”

“Li có đa ngc tên là Cãi C, li có đa ngc tên là Rìu St, li có đa ngc tên là Nhiu Nóng Gin.”

Ngài Ða Tng nói rng: “Thưa Nhân Gi! Trong dãy núi Thiết Vi có nhng đa ngc như thế, s nhiu vô hn. Li có đa ngc Kêu Gào, đa ngc Rút Lưi, đa ngc Phân và Nưc Tiu, đa ngc Khóa Đng, đa ngc Voi La, đa ngc Chó La, đa ngc Nga La, đa ngc Trâu Bò La, đa ngc Núi La, đa ngc Đá La, đa ngc Giưng La, đa ngc Rưng La, đa ngc Chim Ưng La, đa ngc Cưa Răng, đa ngc Lt Da, đa ngc Ung Máu, đa ngc Đt Tay, đa ngc Đt Chân, đa ngc Đâm Ngưc, đa ngc Nhà La, đa ngc Nhà St, đa ngc Chó Sói La.

“Các th đa ngc như thế, trong mi th li có nhng đa ngc nh, hoc mt, hoc hai, hoc ba, hoc bn, cho đến trăm, ngàn; trong s đó danh hiu đu chng đng nhau.”

Cụ thể từng địa ngục hành hạ kẻ phạm tội nghiệt gì, hay là trong đó người ta phải chịu nghiệp báo gì… thì có rất nhiều kinh sách nói.

Ða Tng B Tát nói vi Ph Hin B Tát rng: “Thưa Nhân Gi! Ðây đu là do chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Ð làm điu ác mà tùy nghip chiêu cm ra như thế. Nghip lc rt ln, có th sánh vi núi Tu Di, có th sâu dưng bin c, có th chưng ngăn Thánh Ðo. Vì thế, chúng sanh ch khinh điu ác nh mà cho là không ti, sau khi chết đu có qu báo, du my mún đu phi th chu. Chí thân như cha vi con, mi ngưi đu mi ng đưng khác nhau, du có gp g cũng chng bng lòng chu kh thay cho nhau. Nay tôi nương oai lc ca Ðc Pht mà lưc nói nhng s ti báo nơi đa ngc; mong Nhân Gi tm nghe li đó.”

Ngài Ph Hin đáp rng: “Tôi t lâu đã rõ ti báo nơi Ba Ác Ðo. Tôi mong Nhân Gi nói ra đ khiến cho tt c chúng sanh ác hnh trong đi Mt Pháp sau này, nghe đưc li dy ca Nhân Gi mà quay v vi Pht.”

Ngài Ða Tng nói rng: “Thưa Nhân Gi! V ti báo chn đa ngc, vic y như vy:

Hoc có đa ngc kéo lưi ngưi ti ra cho trâu cày lên; hoc có đa ngc moi tim ngưi ti cho qu D Xoa ăn; hoc có đa ngc vc nưc sôi sùng sc nu thân ngưi ti; hoc có đa ngc đt tr đng nóng đ ri bt ngưi ti ôm ly; hoc có đa ngc các bng la đui theo ngưi ti; hoc có đa ngc toàn là băng giá; hoc có đa ngc đy vô hn đ phn tiu; hoc có đa ngc toàn là loi chùy gai bay; hoc có đa ngc có nhiu giáo la; hoc có đa ngc ch đp ngc lưng; hoc có đa ngc ch đt tay chân; hoc có đa ngc rn st qun cn; hoc có đa ngc xua đui chó st; hoc có đa ngc toàn kéo la st …”

“Nhân Gi! Nhng qu báo như thế, trong mi ngc có trăm ngàn th khí c nghip đo đu là bng đng, bng st, bng đá, bng la; bn th này là do các hành nghip cm vi ra. Nếu nói rng ra v nhng s ti báo đa ngc, thì trong mi ngc còn có c trăm ngàn th kh s, hung chi là nhiu ngc! 

Nay tôi nương sc oai thn ca Ðc Pht và vì Nhân Gi hi đến mà nói sơ lưc như thế; nếu nói rng ra thì cùng kiếp nói cũng không hết đưc!” 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: