Thuyền lớn, buồm căng, gió lộng

Nguyện

Posted in HẰNG PHƯƠNG, Nơi đồng vọng, Phật học, Quà tặng cuộc sống by Peony Hằng Phương on 12 Tháng Chín 2007

Nam mô Đại từ đại bi Tâm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán thế âm Bồ tất Nhĩ căn viên thông.
Đệ tử con tên: Hằng Phương đến trước Phật đài dốc lòng kính lễ Tam Bảo, chí tâm phát nguyện: Chúng con trôi lăn trong dòng vô minh từ vô lượng kiếp mà không hề hay biết. Nay nhờ ơn Phật dạy mới biết đời là bể khổ, vạn pháp không bền, mong manh tựa khói. Thân này tạm bợ, có đó lại không. Tam giới như nhà lửa, chẳng một chút an vui, chúng sinh luân hồi mãi trong 6 nẻo chịu khổ vô cùng, chẳng biết lối ra. Giờ đây chứng con được thân người sáu căn đầy đủ, lại gặp chính pháp hội ngộ minh sư, thì con đường giải thoát của chúng con đã mở ra trước mắt. Chúng con lại tấy phàm làm việc gì nếu không chí nguyện thì không thành tựu; huống chi Phật pháp là pháp tối thượng, cứu mình, cứu người thoát vòng sinh tử mà không phát tâm, mà không lập nguyện thì làm sao có thể thành tựu được. Chúng con muốn báo đền ơn Phật , ơn của Thầy tổ không còn gì hơn là tự mình giải thoát, giúp người giải thoát, giữ gìn Phật pháp còn mãi ở thế gian tể độ cho hết thảy chúng sinh thoát khổ. Một việc lớn như thế nếu chúng con chỉ phát tâm nhỏ hẹp, lập chí yếu hèn thì làm sao có thể đảm đương được. Nếu như vậy chúng con mãi mãi chỉ là kẻ ăn mày công đức của Như Lai, mà chẳng biết rằng chính mình là con của Như Lai, chính mình có thể thành Phật.
Muốn được như vậy, không có con đường nào hơn là chúng con phải phát Bồ đề tâm kiên cố, lập nguyện hạnh sâu dày. Bởi vì Phật dạy: Quên mất Bồ đề tâm mà tu hành các thiện Pháp thì chỉ là hành động theo ma vương, mà còn bởi vì Bồ đề tâm là gốc của thiện đạo là chúa tể của các thiện pháp, là nhũ mẫu của chúng sinh. Các đức Phật, do phát Bồ đề tâm mà thành tựu quả vị.
Trong kinh Hoa Nghiêm Phật dạy:
Muốn thấy thập phương tất cả Phật
Muốn tăng vô lượng công đức tạng
MUốn diệt chúng sinh tất cả khổ
Phải nên mau phát Bồ đề tâm
Hiểu được ý nghĩa to lớn cần kíp đó, nên hôm nay, chúng con ở trước đức Thế Tôn và 10 phương chư Phật bồ tát, chư hiền Thánh Tăng cùng liệt vị Tổ sư chứng minh cho chúng con phát nguyện như sau:
Điều 1: Chúng con nguyện quyết chí tu hành cần cầu Phật pháp dù Phật đạo lâu xa cũng không nhàm mỏi.
Dù Phật quả khó thành cũng không nản chí
Tinh tấn tu hành tất cả các Phật pháp cho đến khi giác ngộ viên mãn thành Phật
Điều 2: Chúng con nguyện tu hành tự lợi lợi tha. Tự giác, giác tha, giác hành viên mãn. Chúng sinh dù nhiều cũng không nản chí, chúng sinh dẫu khó độ cũng chẳng sờn lòng, quyết đem ánh sáng của Phật páhp phổ độ khắp tất cả quần sinh đồng thành Phật đạo.
Điều 3: Chúng con nguyện hộ trì chánh pháp giữ gìn ngôi Tam Bảo làm cho phật pháp thường còn mãi ở thế gian không tiếc thân mạng. Chúng con nguyện luôn luôn giữ gìn Bồ đề tâm kiên cố không để quên mất dù phải trải qua nhiều khó khăn chướng ngại, chúng con cũng quyết không thối chuyển.
Điều 4: Chúng con nguyện tu hành theo 10 hạnh nguyện của đức Phổ hiền vương Bồ tát:
Một là lễ kính chư Phật
Hai là ca ngợi Như Lai
Ba là rộng tu cúng dường
Bốn là sám hối nghiệp chướng
Năm là tuỳ hỉ công đức
Sáu là thỉnh Phật thuyết pháp
Bảy là thỉnh Phật trụ thế
Tám là thường theo học Phật
Chín là hằng thuận chúng sinh
Mười là hồi hướng tất cả
Hư không vô cùng nguyên chúng con cũng vô cùng
Thời gian vô tận nguyện chúng con cũng vô tận
Bao giờ chúng sinh hết nguyện chúng con mới hết
Bao giờ Phật đạo thành nguyện chúng con mới thành
Chúng con cúi mong 10 phương Tam Bảo chứng minh và gia hộ cho chúng con có đầy đủ nghị lực và ý chí để thực hiện để thành tựu được các điều nguyện trên đây.

Nguyện ở hiếu thuận với cha mẹ sư tăng; nguyện đặng gặp minh sư bạn thiện tri thức thường dạy bảo cho con các kinh luật đại thừa, dạy cho con về thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, cho con hiểu rõ để tu hành đúng chính pháp, nguyện giữ vững giới của Phật, thà chết chứ không chịu phai lòng. Tự thệ rằng: nguyện độ cho tất cả chúng sinh đều được thành Phật.

Advertisements

2 phản hồi

Subscribe to comments with RSS.

  1. Sharkking said, on 12 Tháng Chín 2007 at 7:15 sáng

    em cang ngay cang lech so’ng voi anh day
    anh cha hieu em nghi gi, lam gi nua.

  2. lovelymonster said, on 15 Tháng Chín 2007 at 3:01 chiều

    Tu là cõi phúc tình là dây oan. Hình như có câu này bà nhỉ?

    Người ta vẫn bảo tu tại thế mới là cái khó, Chứ còn cứ trốn quách vào cái xó xỉnh nào đấy mà nam mô a di đà phật nhưng chả làm được cái quái gì mấy thì có khi sống bình thường và làm tròn bổn phận của một con người bình thường có khi vẫn hơn. ^_^


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: