Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai môn Kinh tế phát triển (5)


 1. Theo mô hình chữ U ngược tăng trưởng kinh tế và mức độ công bằng xã hội trong phân phối thu nhập là hai đại lượng nghịch biến (D)
 2. Tăng trưởng kinh tế là sự biến đổi về lượng còn phát triển kinh tế là sự biến đổi về lượng và chất của nền kinh tế (D)
 3. TTKT tạo điều kiện vật chất cần thiết để nâng cao đời sống dân chủ của một nước (D)
 4. Ở những nước đang phát triển, GDP thường thấp hơn GNP (S)
 5. GNP bình quân đầu người cao noó rằng đất nước có mức độ phát triển kinh tế cao (S)
 6. Chi trả lãi suất tiền vay của chính phủ tăng làm chi tiêu của chính phủ và GDP tăng (S)
 7. Chính phủ tăng chi tiêu cho đầu tư phát triển là một biện pháp kích cầu (D)
 8. Hệ số Gini càng lớn, mức cân bằng xã hội càng nhỏ, Gini bằng 1 là mức độ bất công cao nhất trong phân phối thu nhập (D)
 9. Kuznes cho rằng tăng trưởng kinh tế là cơ sở để giải quyết vấn đề mất công bằng xã hội và bất công trong phân phối thu nhập là một tất yếu của quá trình tăng trưởng kinh tế (S)
 10. Theo Engen, khu thu nhập bình quân của các hộ gia đình tăng lên thì tỉ trọng tiêu dùng của ngành nông nghiệp tăng lên tương ứng (S)
 11. Công nghiệp hoá làm tăng tỉ trọng lao động công nghiệp và dịch vụ của nền kinh tế (D)
 12. Lewis cho rằng tiền công trong khu vực công nghiệp phù hợp với sản phẩm biên của lao động công nghiệp (S)
 13. Mô hình tân cổ điển cho rằng tiền lương trong khu vực công nghiệp phải lớn hơn tiền công trong nông nghiệp và tăng lên khi lao động di chuyển từ nông thôn ra thành thị (D)
 14. Mô hình lao động dư thừa cho rằng giữa 2 khu vực công nghiệp và nông nghiệp phải có sự tác động qua lại ngay từ đầu (S)
 15. Theo quan điểm của Oshima ngay từ đầu phải quan tâm đầu tư phát triển đông thời cả hai khu vực công nghiệp và nông nghiệp (S)
 16. Các Mác cho rằng phân phối theo lao động là phương pháp công bằng nhất có thể thực hiện ở các nước TBCN (D)
 17. Theo mô hình cảu Lewis tốc độ thu lao động từ khu vực nông nghiệp và tạo việc làm trong khu vực công nghiệp  tỉ lệ thuận với tỉ lệ tích luỹ vốn (D)
About these ads

4 responses to “Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai môn Kinh tế phát triển (5)

 1. Hay wá,thanks bồ nha…

 2. cau tra loj co chac chan dung ko ban? Co 1 so cau minh ko hieu lam

 3. câu 1 S. trong giai đoạn đầu thì nghịch biến sau đó TTKT và mức độ công bằng trong xã hội đồng biến.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s