Thuyền lớn, buồm căng, gió lộng

Các giai đoạn hình thành và thực hiện của dự án đầu tư

Posted in Eco_Invest: Đầu tư, Eco_Manag: Quản trị, TÀI NGUYÊN by Peony Hằng Phương on 3 Tháng Sáu 2007

Các giai đoạn hình thành và thực hiện của dự án đầu tư  có 3:

 1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư gồm những công việc:
  1. Nghiên cứu phát hiện các cơ hội đầu tư
  2. Nghiên cứu tiền khả thi sơ bộ lựa chọn dự án
  3. Nghiên cứu khả thi.
  4. Đánh giá và quyết định
 2. Giai đoạn thực hiện đầu tư gồm
  1. Đàm phán và kí kết các hợp dồng
  2. Thiết kế và lập dự án thi công xây lắp công trình
  3. Chạy thử và nghiệm thu sử dụng
 3. Giai đoạn vận hành kết quả đầu tư
  1. Sử dụng chưa hết công suất
  2. Sử dụng công suất ở mức cao nhất
  3. Công suất giảm dần và thanh lý

Nội dung và đặc điểm của mỗi giai đoạn

 1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Tạo tiền đề và quyết định sự thành công hay thất bại ở 2 giai đoạn sau, đặc biệt là với giai đoạn vận hành kết quả đầu tư. Ở giai đoạn này, vấn đề chất lượng, chính xác của kết quả nghiên cứu. Tổng chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư chiếm từ 0.5-15% vốn đầu tư chảy vào dự án. Làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư sẽ tạo tiền đề cho việc sử dụng tốt phần vốn còn lại, tạo cơ sở cho quá trình hành động của dự án được thuận lợi, nhanh chóng thu hồi vốn đầu tư là có lãi, nhanh chóng phát huy hết nguồn lực phục vụ dự kiến
 2. Giai đoạn thực hiện đầu tư: Vấn đề thời gian là quan trọng hơn cả, 85-95.5% vốn đầu tư được chia ra và huy động trong suốt những năm thực hiện đầu tư. Đây là những năm vốn không sinh lời, thời hạn thực hiện đầu tư cũng kéo dai, vốn ứ đọng càng nhiều, tổn thất càng lớn. Thời gian thực hiện đầu tư phụ thuộc nhiều vào công tác chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, quản lý quá trình việc thưc hiện những hoạt động khác có liên quan trực tiếp đến các kết quả của quá trình thực hiện những hoạt động khác có liên quan trực tiếp đến các kết quả của quá trình thực hiện đầu tư đã được xem xét trong dự án đầu tư
 3. Giai đoạn vận hành các kết quả của giai đoạn thực hiện đầu tư nhằm đạt được các giai mục tiêu của dự án, nếu các két quả do giai đoạn thực hiện đầu tư tạo ra đảm bảo tính đồng bộ, tồn tại thấp, chất lượng tốt, đúng tiến độ tại thời điểm thích hợp, với quy mô tối ưu thì hiệu quả hoạt động của các kết quả này và mục tiêu của dự án chỉ còn phụ thuộc trực tiếp vào quá trình tổ chức quản lý hoạt động. Làm tốt công tác của giai đoạn chuẩn bị và thực hiện đầu tư sẽ tạo thuận lợi cho quá trình tổ chức quản lý phát huy tác dụng của các kết quả đầu tư. Thời gian phát huy tác động của các kết quả đầu tư chính là đời của dự án nó gắn với đời sống của sản phẩm trên thị trưòng.

Mối quan hệ giữa 3 giai đoạn nghiên cứu cơ hội đầu tư, nghiên cứu tiền khả thi và khả thi trong quá trình soạn thảo một dự án đầu tư, những dự án nào phải trải qua 3 cấp độ định kì.

Quá trình soạn thảo một dự án đầu tư trải qua 3 cấp độ định kì

Khái quát mục đích, nội dung của 3 giai đoạn

 1. Nghiên cứu phát hiện các cơ hội đầu tư: Mục đích là xác định mộtc cách nhanh chóng, nhưng ít tốn kém về các cơ hội đầu tư trên cơ sở những thông tin cơ bản từ đó nhà đầu tư dự án có thể triển khai hay không. Nội dung là xem xét các nhu cầu và khả năng cho việc tiến hành các công cuộc đầu tư các kết quả va hiệu quả sẽ đạt được nếu thực hiện đầu tư. Đặt rõ vấn đề mà ta có ý tưởng thực hiện dự án.. Trình bày lý giải cho cơ quan thẩm quyền ban đầu cho việc nghiên cứu dự án, tại sao làm thực hiện sáng kiến của dự án thì lại giải quyết được vấn đề đưa ra. Đưa ra một hệ thống các giải pháp để thực hiện ý tưởng, sau đó lựa chọn dự án khả thi
 2. Nghiên cứu tiền khả thi: Mục đích là chọn lựa các dự án tốt nhất: đầu tư lớn nhưng vẫn chưa chắc chắn, cần lựa chọn, sàng lọc các cơ hội đầu tư hoặc để khẳng định lại cơ hội, đầu tư được lựa chọn liệu có đảm bảo tính khả thi. Nội dung bao gồm: Các bối cảnh chung về tình hình kinh tế xã hội, pháp luật có ảnh hưởng đến dự án, nghiên cứu thị trường, nghiên cứu kĩ thuật, nghiên cứu về tổ chức và người sử dụng, nghiên cứu tài chính, nghiên cứu lợi ích kinh tế, xã hội.
 3. Nghiên cứu khả thi: bước sang lọc lần cuối để lựa chọn dự án tối ưu, ở giai đoạn này phải khẳng định cơ hội đầu tư có khả thi hay không, có vững chắc, hiệu quả hay không. Đây là bước cuối để xem xét đi đến kết luận xác định mọi vấn đề cơ bản của dự án, thông qua những số liệu được tối đa một cách cẩn thận chi tiết, đưa ra các đề án kinh tế, kĩ thuật, thực hiện dự án, làm cơ sở ra các quyết định đầu tư. Không gian nghiên cứu phát triển có luận chứng kinh tế kĩ thuật khả thi. Giống như nghiên cứu tiền khả thi về mặt nội dung nhưng mặt khía cạnh được xem xét chi tiết và thực tế hơn. Những vấn đề, xem xét tình hình kinh tế khái quát có liên quan đến dự án : điều kiện địa lý, dân số, chính trị, định hướng, hệ thống chính sách, kinh tế, ngoại thương… Nghiên cứu thị trường: với thị trường nội địa: nhu cầu hiện tại, tương lai với sản phẩm của dự án, nhu cầu hiện tại được đáp ứng ra sao, ước lượng muốn tăng giá bán, chất lượng sản phẩm.. Nghiên cứu kĩ thuật: mô tả sản phẩm, xác định công suất của dự án, công nghệ sử dụng, quản lý công nghệ, khả năng về vốn và lao động Nghiên cứu khía cạnh kinh tế xã hội

Mối quan hệ giữa 3 giai đoạn: Các công việc được tiến hành không biệt lập mà đan xen gối đầu , bổ sung cho nhau, nhằm nâng cao dần mức độ chính xác của các kết quả nghiên cứu và tạo thuận lợi cho việc tiến hành nghiên cứu ở các bước kế tiếp. Giai đoạn trước tạo tiền đề cho giai đoạn sau: Giai đoạn trước nghiên cứu không tốt sẽ làm ảnh hưởng đến giai đoạn sau, giai đoạn nghiên cứu sau nghiên cứu kĩ hơn các khía cạnh mà giai đoạn trước còn phân vân, chứa chắc chắn, nhằm tiếp tục lựa chọn, sàng lọc. Giai đoạn nghiên cứu cơ hội đầu tư nhằm sloại bỏ ngay những dự kiến không khả thi đựoc chứng minh bằng các số liệu thống kê, thông tin kinh tế dễ tìm, giúp cho tiết kiệm thì giờ, chi phí các nghiên cứu khác. Giai đoạn tiền khả thi nhằm bỏ các dự án bấp bênh, những dự án mà kinh phsi đầu tư quá lớn, mức sinh lợi nhỏ, không thuộc loại ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, chiến lược sản xuất kinh donah. Nhờ đó mà có thể hoặc loại bỏ hẳn dự án để khỏi tôốnthời gian và kinh phí, hoặc tạm lập dự án lại, chờ cơ hội thuận lợi hơn. Nghiên cứu khả thi: Được tiến hành dựa vào kết quả của các nghiên cứu cơ hội đầu tư và tiền khả thi đã được các cấp có thẩm quyền chấp nhận. Đây là lân xem xét cuối cùng nhằm đi đến kết luận xác đáng về mọi vấn đề cơ bản của dự án bằng caá số liệu đã được tính toán cẩn thận, chi tiết, các đề án kinh tế mĩ thuật, các lịch biên và tiến độ thực hiện dự án trước khi quyết định đầu tư chính thức.

 • Nghiên cứu dự án đầu tư vốn lớn cần trải qua 3 cấp độ định kì nhằm đảm bảo từng bước phân tích sâu hơn, đầy đủ và chi tiết hơn, phát hiện và khắc phục những sai sót ở giai đoạn nghiên cưú trước thông qua tính toán lại, đối chiếu dữ liệu, thông số thông tin thu được qua mỗi giai đoan, đảm bảo tính khả thi.
 • Đối với các dự án nhỏ thì chỉ cần 1 bước.
Advertisements

6 phản hồi

Subscribe to comments with RSS.

 1. Nguyen Ha Hai said, on 20 Tháng Mười Hai 2010 at 7:00 sáng

  Hay lam. Cam on ban nhieu

 2. nhokmuwa said, on 23 Tháng Tư 2012 at 12:16 chiều

  ^^ rất bổ ích
  cám ơn bạn

  • Hằng Phương said, on 20 Tháng Năm 2012 at 3:37 chiều

   Xin cảm ơn bạn đã ghé thăm blog, mong là bạn sẽ tìm được nhiều thông tin hữu ích nữa, mình sẽ cố gắng cập nhật nhiều bài viết

 3. cakiem said, on 5 Tháng Mười Một 2012 at 8:40 sáng

  Bạn đang nói đến một dự án đầu tư chung chung, mình đang tìm dự án phần mềm (có nhiều đặc trưng), không biết có bạn nào có thể giúp mình ko?

  • Hằng Phương said, on 3 Tháng Tư 2013 at 2:20 chiều

   Bạn nên nói cụ thể hơn, dự án phần mềm mình ko tham gia trực tiếp nhưng bạn bè nhiều. Cứ nhắn tin gọi điện gặp nhau trước đã nhỉ

 4. Huyen said, on 19 Tháng Một 2013 at 2:52 chiều

  làm sao để xem hết được hả bạn


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: